Sianel Pedwar Cymru (Channel Four Wales) was born at 6.00pm on Monday 1st November 1982. It was established by the 1980 & 1981 Broadcasting Acts. Before this all Welsh language programmes were broadcast on either BBC Wales or HTV Wales.
 
Lansiwyd S4C am 6.00yh ar Dydd Llun 1af Tachwedd 1982. Sefydlwyd ef gan Ddeddfau Darlledu 1980 a 1981. Cyn hyn, darllenwyd rhaglenni Cymraeg ar BBC Cymru neu HTV Cymru.


Official Website
www.s4c.com